Tyfoid

Tyfoid

Tyfoidfeber orsakas av Salmonella Typhi, som endast förekommer hos människa och som utsöndras med avföringen. Bakterien kan föröka sig 
i olika födoämnen. Smittöverföring sker framförallt via förorenat vatten eller födoämne, men även från person till person. Vid tyfoidfeber insjuknar man 10-14 dagar efter smittotillfället. Till skillnad från de vanliga salmonellainfektionerna, som också förekommer hos djur, är tyfoidfeber en blodförgiftning (sepsis). Sjukdomen börjar med feber som under den första veckan stiger till cirka 40°C. Huvudvärk, hosta och muskelvärk är vanliga begynnelsesymtom. Röda utslag på bålen är ett ganska typiskt tecken (Roseol). Förstoppning är inte ovanligt under första veckan. Diarré uppträder vanligen under andra sjukdomsveckan. Utan behandling är dödligheten ganska hög och patienten kan avlida av till exemplel blödning, tarmbristning med bukhinneinflammation med mera. Nu finns det två typer av vaccin, det ena tas i form av kapslar vid tre tillfällen på fastande mage med start minst tre veckor före avresan, det andra ges som en injektion. Skyddseffekten är omkring 70 % på båda vaccinerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage