TBE

TBE

Tick-Borne-Encephalitis vilket betyder fästingöverförd hjärninflammation och de flesta fallenses under sommaren och hösten. TBE-viruset finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, Åland och längs östkusten i Sverige. Vidare finns fall från Lidköpingstrakten och norr om Kungälv. Årligen insjuknar i Sverige knappt 200 personer.Smittrisk föreligger också vid längre tids vistelse i Östeuropa samt på vissa ställen i Österrike. Sjukdomen förekommer troligen ej utanför Europa. Förskolebarn insjuknar sällan.


Vaccination rekommenderas endast till personer som längre tid (månader) vistas ute i naturen i riskområden (vid mycket tät "naturkontakt" kan vaccination vara motiverad även vid kortare vistelse).


Det finns två vacciner (Encepur och FSMI)  som efter grundvaccination med 3 doser inom 1 år ger över 90% skyddseffekt. Man brukar räkna med att man redan efter 1 dos har 70 % skydd och efter 2 doser 80 % skydd. Efter genomförd grundvaccination tas första påfyllnadsdos efter 3 år och nästa efter ytterligare 5 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage