Stelkramp

 Stelkramp

Orsakas av en jordbakterie som producerar ett nervgift. som ger kramper vilka kan vara dödliga. Smitta sker genom förorenade sår och är sällsynt. Vid stelkrampssjukdomen får man okontrollerade spastiska kramper. I detta skede saknas specifik behandling utan patienten sövs ned och vårdas i respirator tills det går överGrundvaccination rekommenderas till alla svenskar. Det består av 3 doser givna inom ett år. Efter 10 år ges en 4:e dos, därefter ges en 5:e dos efter ytterligare 30 år. Man kan i stort sett räkna med att alla som följt de svenska barnvaccinationsprogrammet har skydd till 40-års åldern, men då behöver en påfyllnadsdos. Personer som är födda innan mitten av 50-talet har fått olika barnvaccination beroende på var 
i landet de bodde, här kan det vara svårt att veta exakta förhållandena.

Som tröst kan nämnas att man inte käner till att någon fått stelkramp som fått åtminstone en vaccindos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage