Rabies

Rabies

Rabies är en virussjukdom som överförs genom bett från smittade djur . Rabies är inte behandlingsbar om den hunnit bryta ut och leder då alltid till döden. Rabiesvirus sprids via nervbanorna in mot hjärnan. Av detta följer att tiden mellan smittotillfälle och sjukdomssymtom varierar med hur långt ifrån huvudet man blev biten. De första symtomen beror på att virus nått ryggmärgen, då får man domningar och smärtor inom bettområdet. Man kan också ha oro och ångest. Därefter tillkommer tilltagande encefalitsymtom (huvudvärk,förvirring, agressivitet, svårt att svälja). Specifik behandling när symtom börjat saknas. Rabies finns i många länder utanför Europa.

Tre vaccinationer ger ett fullgott skydd (dag 0, 7, 21-28).

Man skall även vaccinera efter misstänkt smitta Eftersom tiden från smitta till insjuknande är lång (veckor - månader).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage