Polio

Polio

Polio är en virussjukdom, som sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Den kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. Sjukdomen kan leda till förlamning.Inkubationstiden är hos fall med förlamning vanligen en till två veckor.

Poliovaccination, omfattande 4 doser (den senaste vid 6 års ålder) ingår sedan 1960 i det
svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför resa till områden där polio förekommer rekommenderas en 5:e dos till personer födda efter 1960 och en 6:e dos till äldre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage