Kolera

Kolera

Kolera och turistdiarre är sjukdomar orsakade av bakterier som finns
i förorenat vatten eller mat. Orsakar ibland våldsamma diarrer. Kolera är en fruktad tarmsjukdom med stora, ibland livshotande, vätskeförluster till följd av diarré. Tillståndet orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Nu finns det ett bra svenskt vaccin (Dukoral) som man dricker på fastande mage vid två doseringstillfällen och ger då ca 80-85 % skydd mot kolera.Vaccinet ger också ett visst skydd mot Turistdiarré (E-Coli).Dukoral dricker man 2 veckor samt 1 vecka innan avresa för grundimmunicering mot kolera.

Skydd mot kolera endast 2 år. Vid andra kommande år 1 singeldos 1 vecka innan avresa. Mot E coli har den endast en kortare effekt högst 6 månader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage