Influensa

Influensa

Är en mycket smittsam virusinfektion (luftburen droppsmitta) som går i större eller mindre epidemier nästan varje vinter. För den som är ung och frisk är influensan sällan farligt men för den gamla eller sjuka kan den utgöra ett allvarligt hot. Vaccination mot influensa ger ej ett totalt skydd men minskar kraftigt risken för insjuknande och allvarliga komplikationer. Skyddet varar bara en säsong så vaccinationen bör upprepas varje höst (oktober-november).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage