Hepatit B

Hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som smittar via blod och andra kroppsvätskor och orsakar allvarlig inflammation i levern. Smittan kan överföras genom infekterade nålar (tex. tatuerig, piercing) samt på sexuell väg. Infektionen läker vanligen utan bestående men, men hos vuxna utvecklar ett fåtal (cirka fem procent) dock en kronisk leverinflammation, 
i regel kombinerad med fortsatt smittsamhet. Risken för kronisk sjukdom är större ju yngre man är vid smittotillfället. Inkubationstiden är två till sex månader.

Tre vaccinationer inom ett år ger ett fullgott skydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage