Hepatit A

Hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som orsakar allvarlig inflammation i levern, med långvarigt sjukdomsförlopp. Smittan finns i förorenad mat och dryck. Man är smittsam under senare delen av inkubationstiden (sju till tio dygn före sjukdomsdebuten) samt cirka en vecka efter det att symtomen uppträtt, totalt tre till fyra veckor. Sjukdomen blir aldrig kronisk.Inkubationstiden är två till sex veckor, i medeltal fyra veckor.


Vaccinet ges i två sprutor, med 6-12 månaders intervall, varefter skydd föreligger i minst 20 år, sannolikt livslångt. Redan första sprutan ger ett fullgott skydd efter 1 vecka och under det första året.


Risken att bli allvarligt sjuk av hepatit A ökar med åldern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage