Haemophilus influenzae

Haemophilus influenze

Haemophilus influenzae är en bakterie som kan orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna,t.ex. bihåleinflammation och mellanöreinflammation. Den kan också ge upphov till luftrörskatarr samt, mindre vanligt, lunginflammation. Hos framför allt små barn förekommer s.k. invasiv infektion. Då kan bakterierna påvisas i blodet. Barnen blir svårt sjuka. En del får hjärnhinneinflammation, andra struplocksinflammation (epiglottit) och en tredje grupp drabbas av ledinfektion. Nu har de invasiva fallen med typ b hos barn i praktiken försvunnit.


Smittämnet sprids i regel som en luftburen droppsmitta vid nära kontakt. Även om många exponeras för smitta och blir smittbärare är sekundärfall ovanliga, eftersom det bara är enstaka individer som saknar skydd mot invasiv infektion.Inkubationstiden är troligen kort, endast 2–4 dygn.


Det finns nuförtiden ett mycket effektivt vaccin mot Hib, som numera erbjuds samtliga barn under det första levnadsåret via landets barnavårdscentraler. Vaccinet skyddar mot hjärnhinneinflammation och andra former av invasiv infektion (struplocks- och ledinfektion). Sedan vaccinationsprogrammet infördes har dessa Hib-orsakade sjukdomar blivit mycket ovanliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage