Hälsokontroll Stockholm

 

IBXUWE01085102

Allmän Hälsokontroll

NAB Hälsocenter tillhandahåller hälsoundersökningar till företag och privatpersoner.

En hälsokontroll hos oss ökar insikten om din egen hälsa och ger dig möjlighet att förändra din livsstil och påverka de olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En hälsokontroll består av två besök Vi erbjuder två varianter av hälsoundersökning, liten respektive stor.

Alternativ 1: Hälsoundersökning, stor

Vid första besöket träffar du en sköterska som tar: Midjemått , syn- och hörseltest, lungfunktionstest, blodtrycksmätning, EKG, längd- och viktkontroll, beräkning av BMI, urinprov. En remiss för blodprovstagning fås. Vi beställer ca 30 olika prover: järn, sänka, blodstatus: Hb (blodvärde), EPK (antal blodkroppar) , EVF (blodkroppskoncentration), MCV (blodkroppsvolym), MCH (blodkroppsfärg), TPK (blodplätter), LPK (vita blodkroppar), leverprov: Bilirubin (gallfärgämne), ALP (gallflöde mm), ALAT(leverenzym), ASAT(leverenzym), LD (enzym), njurfunktionsprov: Kreatinin, salter: Natrium (saltbalans), Kalium (saltbalans), Calcium (bisköldkörtelfunktion), Albumin (äggvita), blodsocker, Kolesterol (blodfett)(5st), urinprov: U-leucocyter (vita blodkroppar), U-protein (äggvita), U-nitrit (bakterier), Uglukos (socker), U-erytrocyter (blod). Du kan även mot en extra avgift beställa flera andra blodprover utöver de vanliga proverna som ingår i en hälsokontoll.

 

Vid det andra besöket träffar du en av våra läkare:

Detta uppföljande läkarbesök tar ca 40 - 50 minuter. Förutom själva läkarundersökningen går vi igenom resultatet av analyserna. Vi går även igenom vilka åtgärder som krävs för att undvika framtida sjukdom. Målet är att på ett tidigt stadium hitta tecken på kommande ohälsa som hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, vissa cancersjukdomar med mera. Vi sätter fokus på de riskfaktorer som i framtiden kan leda till dessa sjukdomar.

 

Alternativ 2 Hälsoundersökning, liten 

Frågeformulär, midjemått, blodtrycksmätning, längd- och viktkontroll, beräkning av BMI, urinprov (äggvita) blodprov; blodvärde, blodsocker, blodfetter och läkarundersökning.

Priser

Hälsoundersökning, stor 2450kr

Hälsoundersökning, liten 1550 kr

NAB hälsocenter erbjuder privatvård till allmänheten Vi erbjuder privatsjukvård och hjälper dig vidare med dina receptbehov.

Ett enkelt läkarbesök kostar 450 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage