Gula febern

Gula Febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor. Sjukdomen ger leverinflammation med hög dödlighet. Vaccination med en spruta ger ett fullgott skydd i minst 10 år. Gravida bör ej vaccineras. Barn kan vaccineras från 9 månaders ålder. I vissa länder krävs det vaccin mot Gula febern för att du skall beviljas inresa. Läkare måste signera intyget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage