VaginaTightening/Intim.

IntimaLase-vaginal tightening med laser

Vad är IntimaLase?

IntimaLase är en unik, icke-invasiv fototermisk åtstramning av den vaginala kanalen. Kliniska studier har visat att IntimaLase är en effektiv, enkel att utföra, och säker procedur.

IntimaLase rekommenderas för Patienter som lider av förslappad slidöppning, vilket är förlusten av den optimala strukturella formen i slidan. 

Hur fungerar IntimaLase?

Tekniken påverkar termiskt den vaginala vävnaden, stimulerar kollagenombyggnad och syntes av nya kollagenfibrer i vaginalslemhinnans vävnad.

Slutresultatet av kollagenneogenesis och ombyggnad är åtdragning av vaginala kanalen.

Unika fördelar med IntimaLase

IntimaLase är ett icke-kirurgisk förfarande med en säkrare, snabbare och mer patientvänlig lösning för dig som vill undvika de oönskade komplikationer som finns med andra kirurgiska metoder.

Kliniska resultat visar en  större sexuell tillfredsställelse och signifikant förbättring i patientens livskvalitet.

Vanligtvis rekommenderas två behandlingar. Ingen speciell pre-op förberedelse eller några post-op försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Patienten kan omedelbart återgå till sina normala dagliga aktiviteter.

Exceptionella kliniska resultat

De senaste vetenskapliga resultaten visar tydligt stora förbättringar i vaginal täthet och sexuell tillfredsställelse.

95% bedömde förändringen av deras vaginala täthet starkt eller måttligt bättre efter IntimaLase behandling.

Hög patienttillfredsställelse (97%).

 

Forskning  (klicka på länkarna nedan)

Up to 3-year Follow-up of Patients with Vaginal Relaxation Syndrome Participating in Laser Vaginal Tightening

Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology

IncontiLase/IntimaLase – our Findings

 

 

Artikel 1

Artikel 2

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage