Företagshälsovård

 

 

 

 

 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Satsa på bra hälsokontroller för dig och din personal - det ger dig trygg och frisk personal, minskade sjukskrivningskostnader och låg personalomsättning. Grunden i våra avtal är regelbundna hälsokontroller, eftersom vi vet att förebyggande vård gynnar såväl individ som företag. Företaget bestämmer själv med vilket intervall hälsoundersökningar skall utföras. Ditt företag debiteras endast för de tjänster som utnyttjas.

TJÄNSTER VI UTFÖR

• Psykosocial rådgivning och behandling Psykosocialt samtalsstöd Rådgivning och behandling Stöd vid stress, konflikter och kriser Stressprofilbedömning

• Livsstilsanalys. Kost- och motionsrådgivning.

• Sjukvård och rehabilitering. Hälsosamtal och hälsoundersökningar. Allmän rådgivning per telefon. Vård och behandling av specialister.

• Vaccination och rådgivning inför utlandsresan.

• Vaccinering på arbetsplatser.

• Friskintyg vid anställning.

Stor hälsokontroll (2 450:-) för info se under Hälsokontroll

Liten hälsokontroll (1 150:-) för info se under Hälsokontroll

Vill ni ha en offert? Skicka ett mail till oss med uppgifter om företagets namn, adress, postadress, telefon, antal anställda till NAB Hälsocenter

   

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage