Botox Stockholm

 

IBXUWE01085102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botox/Bocouture

Områden som med fördel kan behandlas är:

Rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor/glabella)
De horisontella rynkorna i pannan
Lyft av ögonbryn
Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar)
Kindaccentuering (cheek lines)
Näsrynkor (bunny lines)
Nästippslyft
Smårynkor runt munnen (pussrynkor) 
Skrynklig haka (apelsinskalshaka)
Hakaccentuering
Sura mungipor
Gummy smile (för mycket synligt tandkött vid leende)
Kindbensaccentuering (masseter)
Käklinjeaccentuering (nefertiti)
Halsrynkor (platysma)
Tandgnissling (bruxism)
Svettreducering armhålor (hyperhidros)

Botox har använts i många år för att behandla många sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Botox har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor. Vissa rynkor orsakas av muskelsammandragningar varje gång du ler, skrattar eller rynkar pannan. Botoxbehandlingen slätar ut de rynkor som orsakas av muskulaturen och ger dig en ungdomligare och slätare hud. Botox eller Botulinumtoxin, är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Botox förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen.

De obehandlade musklerna påverkas inte. De vanligaste rynkorna som behandlas är rynkan mellan ögonbrynen (glabella), de horisontala rynkorna i pannan samt rynkorna runt ögonen (kråksparkarna). De rynkor som man bäst kan behandla med Botox är mimikrynkor. Rynkor som man har i avslappnat tillstånd i ansiktet behandlas bäst med fillers. I många fall kompletterar fillers och Botox varandra. Hållbarheten efter behandlingen är individuell och varierar. Effekten av behandlingen varar mellan fyra och sex månader. Man behöver förnya behandlingen två till tre gånger per år för att upprätthålla effekten.

Botoxbehandling av Gummy smile (för mycket synligt tandkött vid leende)

Gummy smile minskning är nu möjligt genom att enkelt och effektivt använda en icke-kirurgisk metod genom att injicera små mängder av Botox® i den hyperaktiva muskeln i överläppen. Detta gör att du kommer att ha ett leende som är naturligt och bekymmerslöst. Följden av detta enkla förfarande är att man kommer att försvaga de hyperaktiva musklerna och minskar höjden på överläppen. Om en tunn överläpp är en bidragande orsak, kan man föreslå en kompletterande behandling med fillers, såsom Juvederm.

              gummy smile

Pris på behandling av gummy smile  3000 kr

 

Botoxbehandling av tandgnissling (Bruxism)

Tandgnissling och spända käkar är vanligt och beror ofta på stress, att du lider av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten. Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, värk i käken, ansiktet och öronen samt att du får förslitningsskador på tänderna. I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi) med extra bred underkäke.

Botox® (botulinumtoxin) ger ett mycket gott resultat på spända käkmuskler och tandgnissel och kan hjälpa dig att slippa bettskenan helt vilket många tycker är en stor lättnad. Genom att behandla tuggmuskeln (massetern) med Botox® (botulinumtoxin) injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som vissa spänningar kan ge. Detta påverkar din förmåga att tugga då kraften är mycket över det vi normalt behöver för att äta. I de flesta fall kommer du att vara helt symtomfri under hela perioden som effekten sitter i, ca 4-6 månader.

Vid ansiktsskulptering använder man sig av denna behandling om man önskar minska en bred kantig ansiktsform då det i dessa fall ger en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen. Det skapar ett smalare intryck av en framträdande underkäke.

                    tandgnissling

 Pris på behandling av tandgnissling   4500 kr

 

Nefertitilyft skapar en ungdomligare och skarpare käklinje

nefertitilyft

Nuförtiden kan man använda Botox för att skapa en ungdomligare och skarpare käklinje. Man injicerar Botox för att paralysera musklerna som har en nedåtdragande effekt på den undre ansiktshalvan, detta kallas för ett Nefertitilyft. Nefertiti var en drottning i antika Egypten som än idag är känd för sin skönhet, höga kindben och skarpa käklinje.

Platysma muskelgruppen, som går längsmed käklinjen, dras neråt när man åldras. Detta resulterar i en förlorad definition av käklinjen och kan bilda hängande kinder.

Proceduren går ut på att man injicerar muskeln som går längst underkäken samt den övre delen av platysmabandet. Efter 3-5 dagar börjar man se effekten av behandlingen, som efter 2-3 veckor nått sitt slutresultat, vilket är en skarpare och lyft käklinje.

Man har upptäckt att resultatet ej blir lika bra hos patienter med överskott av hud eller fett.

En bieffekt kan i vissa fall vara en upplevd svårighet att svälja eller svårighet att le normalt.

 Pris på Nefertitilyft  4500 kr

 

Svettbehandling med Botox

Svett bildas i svettkörtlarna. När svettkörtlarna i huden får signaler ifrån det sympatiska nervsystemet, produceras svett. Svettning är naturens sätt att reglera kroppstemperaturen. Ca 0,5-1,0 % av befolkning lider av överdriven svettning, hyperhidros.hyperhydros

Många människor upplever hyperhidros som ett stort socialt problem. Senaste årens forskning har visat att man effektivt kan lindra eller bota lokala svettningsproblem med Botox.

Läkemedlet är sedan 2003 godkänt för att användas vid primär hyperhidros och hämmar svettproduktionen genom att blockera signalen mellan nerv och svettkörtel. Effekten av en behandling kvarstår mellan 6 och 12 månader. Botox injiceras i armhålans eller handflatans hud med en mycket tunn nål. Sticken kan kännas som något kraftigare myggstick. Resultatet märks redan efter någon vecka. Läkemedlet injiceras i mycket små och utspädda doser så att det är helt ofarligt för kroppen.

Behandling mot armsvett gör inte särskilt ont, och bedövning behövs inte i de flesta fall. Vid behandling av handsvett bedövas alltid området ordentligt. Det förekommer i princip inga biverkningar annat än en svag rodnad/blåmärke som försvinner de närmaste dagarna efter behandlingen.

 

Förberedelser inför behandlingen

För behandling av händer: Smörj in området som ska behandlas med Emlasalvan cirka 1-1,5 timme före behandlingen - ta på plasthandskar eller liknande för att bevara bedövningssalvan mot huden. För behandling av armhålor: Raka dig i armhålorna någon dag före behandlingen.

Eventuella biverkningar med Botox

Liksom alla läkemedel kan Botox orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärken eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte länge. Det finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad, till exempel muskeln som lyfter ögonbrynen och ibland kan en övergående asymmetri skönjas. Eftersom verkan av Botox är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

Använd inte Botox:

Om du är gravid eller ammar.

Om du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinumtoxin typ A eller mot något av övriga innehållsämnen i Botox.

Om du har en infektion eller inflammation på det planerade behandlingsområdet

Om du har myastenia gravis, Eaton-Lambertssyndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

 Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Botox sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

 Pris för övrga priser på botoxbehandlingar se vår prislista

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage