Fettransplantation

   Fettransplantation/Micro fat transfer

 

fetransplantationFacial Fat Transfer 289x300

Vid en micro fettransplantation tar man eget kroppsfett och injicerar det på ett område där man vill ha mer volym.

Fettransplantationen går till som en vanlig fettsugning, dock används mindre sugkraft. Fettet tar man bland annat från mage, höfter, insida lår, överarmar & insida knän. Därefter injiceras fettet där man vill skulptera & återskapa volym.

Vissa faktorer, som t.ex. rökning eller viss medicinering, kan orsaka ett sämre resultat då inte lika många celler överlever efter transplantationen.

Det kan ta ca 2 till 3 månader innan kroppen tillgodogjort sig de nya cellerna, först därefter kan man se det slutliga resultatet. Man kan behöva upprepa ingreppet efter ett halvår. Resultatet håller därefter i upp till 4 år, eventuellt längre.

De eventuella risker som finns med ingreppet är infektion, blödning eller att fettet inte läker in ordentligt.

Vi använder även metoden på kroppen i övrigt, till exempel vid ojämnheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recept

Vi hjälper dig med dina receptbehov & olika typer av intyg. Hos oss får du träffa engagerad personal med specialistkompetens.

Remisser – hjälp med…  

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage