Difteri

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie, som växer i svalget och ofta leder till svår halsinfektion.

Bakterien bildar ett gift som kan ge nerv- och hjärtmuskelpåverkan.

Antibiotika angriper bakterien men ej giftet.

Vaccination mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige och många andra länder.

Man får fyra doser, den senaste i 10-årsåldern.

Med detta har man skydd fram till c:a 40-årsåldern.

En förnyelsedos då skyddar ytterligare c:a 30 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage