Cavitation - Ultraljud

     Fettreducering med Cavitation (Ultraljudscavitation)

 

Med kraftfull Cavitation (ultraljudslipolys) erbjuder vi en effektiv nedbrytning av fettcellerna och dess innehåll permanent. Behandlingen rekommenderas speciellt vid större lokala fettansamlingar och vid behandling av celluliter. Metoden ersätter inte träning och en bra kosthållning, utan ska ses som ett komplement till det, för att reducera envisa fettdepåer som inte vill försvinna trots träning.

Cavitationsteknik innebär att ultraljudet får fettcellerna att vibrera så snabbt (hög frekvens) att vakuumbubblor bildas i cellen. Detta leder till att fettcellernas membran ”sprängs” och fettet hamnar utanför cellerna. Utanför membranet kan fettet dels brytas ner till snabb tillgänglig energi, som då tas upp i blodet eller också transporteras med lymfvägarna där de då antingen förbränns eller lagras i andra fettceller någon annanstans i kroppen.

Cavitation förstärker och påskyndar effekten av cryoterapi

För att få riktigt bra resultat bör man hålla ner intaget av kolhydrater ett dygn innan och efter behandlingen. Detta eftersom kroppen väljer kolhydrater (socker) i första hand som bränsle istället för fett eftersom kolhydrater är lättare för kroppen att bryta ner.

 

HUR MÅNga behandlingar är nödvändigt?

Det rekommenderas 6 till 12 behandlingar, 1-2 ggr i veckan. Resultat syns efter några behandlingstillfällen och varierar beroende på kundens vikt och storlek.

 

Man ska inte använda sig av cavitation om man har nedanstående tillstånd

- Njur- och leversjukdomar

- Pacemaker

- Graviditet, amning

- Diabetes

- Blödarsjuka och blodförtunnande medel

- Förhöjda kolesterolvärden

- Tumörsjukdomar

Vi behandlar i dagsläget bara fullt friska personer

 

Pris för behandling med Kavitation 20 min 1500 kr

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage