Nefertitilyft

 

 

Nefertitilyft skapar en ungdomligare och skarpare käklinje

nefertitilyft

Nuförtiden kan man använda Botox för att skapa en ungdomligare och skarpare käklinje. Man injicerar Botox för att paralysera musklerna som har en nedåtdragande effekt på den undre ansiktshalvan, detta kallas för ett Nefertitilyft. Nefertiti var en drottning i antika Egypten som än idag är känd för sin skönhet, höga kindben och skarpa käklinje.

Platysma muskelgruppen, som går längsmed käklinjen, dras neråt när man åldras. Detta resulterar i en förlorad definition av käklinjen och kan bilda hängande kinder.

Proceduren går ut på att man injicerar muskeln som går längst underkäken samt den övre delen av platysmabandet. Efter 3-5 dagar börjar man se effekten av behandlingen, som efter 2-3 veckor nått sitt slutresultat, vilket är en skarpare och lyft käklinje.

Man har upptäckt att resultatet ej blir lika bra hos patienter med överskott av hud eller fett.

En bieffekt kan i vissa fall vara en upplevd svårighet att svälja eller svårighet att le normalt.

Botox har använts i många år för att behandla många sjukdomar. Det är ett välbeprövat och godkänt läkemedel. Botox har nu blivit alltmer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för att reducera synbara linjer och rynkor Botox eller Botulinumtoxin, är ett ämne som blockerar impulsen från nerverna till de små ansiktsmusklerna, som orsakar dess linjer och rynkor. Botox förslappar musklerna så att de inte längre kan sammandragas. Efter behandling blir huden slätare och mjukare. Effekten inträder redan under de första två veckorna efter behandlingen.

De obehandlade musklerna påverkas inte. Effekten av behandlingen varar mellan fyra och sex månader. Man behöver förnya behandlingen två till tre gånger per år för att upprätthålla effekten.

 

Eventuella biverkningar med Botox

Liksom alla läkemedel kan Botox orsaka biverkningar, men det är fram till idag inte rapporterat om några bestående men. De vanligaste biverkningarna är relaterade till injektionsstället, såsom rodnad, svullnad, irritation, hudutslag, klåda, stickningar, smärta, obehag, sveda, blåmärken eller huvudvärk. Vanligtvis uppträder dessa biverkningar inom första veckan efter behandlingen och varar inte länge. Det finns även en liten risk att en närliggande muskel blir försvagad. Eftersom verkan av Botox är övergående så är alla biverkningar helt övergående och varar bara några veckor.

Använd inte Botox:

Om du är gravid eller ammar.

Om du är allergisk (överkänslig) mot Clostridium botulinumtoxin typ A eller mot något av övriga innehållsämnen i Botox.

Om du har en infektion eller inflammation på det planerade behandlingsområdet

Om du har myastenia gravis, Eaton-Lambertssyndrom eller amyotrofisk lateralskleros (ALS).

 Man bör inte gnida eller massera på det behandlade området, eftersom detta kan leda till att Botox sprider sig till närliggande muskler, som då kan inaktiveras för en tid.

 Pris för Nefertitilyft  4500 kr

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage