Fillers Rynkor

    FILLERS RYNKOR

 

FILLERS FÖR RYNKOR

För att släta ut rynkor och veck samt för att föryngra huden kan man använda sig av injektionsbehandlingar med fillers. Dessa återfuktar huden och tillför volym i huden och på så sätt slätas rynkan/vecket ut. Fillers för rynkor är en så kallad ”quick fix” och du kan omedelbart efter injektionen se ett resultat. Med åldern förlorar huden naturlig hyaluronsyra och med denna förloras även elasticitet och huden blir torrare och mer skör. Vidare påverkar hormoner och levnadsvanor som stress, solexponering, sömnbrist och rökning uppkomsten av fina linjer och rynkor. Fillers mot rynkor är då ett effektivt sätt att föryngra huden, snabbt och med minimal smärta och utan komplicerad estetisk plastikkirurgi.

Vi använder oss endast av marknadsledande, välbeprövade, CE-märkta fillers. De är alltså samtliga godkända och säkra. Om du känner dig osäker på vilken fillersprodukt som lämpar sig i ditt fall rekommenderar våra läkare om vilken som passar vid konsultationen. Vidare, om du är spruträdd eller smärtkänslig, kan du informera om detta redan vid bokningen. Då ser vi till att du får det stöd du behöver vid besöket eller bedövning mot smärtan, antingen i form av fillers med Lidokain eller som nervblockad (tandläkarbedövning) innan injiceringen.

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT AV FILLERS 

Innan fillersbehandlingen går patienten tillsammans med behandlande läkare igenom patientens önskemål, förväntade resultat, eventuella biverkningar (t.ex. blåmärken), man diskuterar realistiska förväntningar, samt vilka effekter som är möjliga att uppnå i det individuella fallet. Man får således en professionell konsultation och bedömning som kompletteras med de personliga önskemålen.

 

FILLERSBEHANDLING AV RYNKOR

NAB Laserklinik utför fillersinjektioner av leg. läkare med specialistkompetens. Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. De biverkningar som finns med fillerbehandlingen är svullnad, rodnad, blåmärke eller ömhet.

 

HÅLLBARHET

Fillers med hyaluronsyra fungerar på samma sätt som kroppens egen och försvinner successivt med tiden. Hållbarheten är mellan 6-12 månader.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR FILLERSBEHANDLING

Undvika Magnecyl eller Ipren för att minska risken för blåmärken.

Inte ha en pågående infektion, Herpesinfektion eller feber.

Ej ha något sår eller irritation i injektionsområdet.

Att vila och ta det lugnt efter behandlingen.

Inte ta på, eller lägga någon makeup på området minst 6 h efter behandlingen.

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage