Nässkulptering

    FILLERS NÄSA

 

NÄSSKULPTERING MED FILLERS

Med fillers för nässkulptering är möjligheterna många att korrigera och forma näsan så som man önskar. Man kan med volym bland annat bygga upp en rak näsrygg, forma om nästippen efter önskad effekt, lyfta nästippen, eller bredda nästipp- eller näsrygg, allt utifrån patientens önskemål och möjligheter. Precis som med alla fillersbehandlingar är resultatet inte permanent utan hyaluronsyran som fillers består av avtar successivt och bryts ner av kroppen. Många som funderat på eller övervägt en kirurgisk näsplastik kan prova på innan man gör ingreppet eller känna sig nöjda med en fillersbehandling av näsan i stället.

Vi använder oss endast av marknadsledande, välbeprövade, CE-märkta fillers. De är alltså samtliga godkända och säkra. Om du känner dig osäker på vilken fillersprodukt som lämpar sig i ditt fall rekommenderar våra läkare om vilken som passar vid konsultationen. Vidare, om du är spruträdd eller smärtkänslig, kan du informera om detta redan vid bokningen. Då ser vi till att du får det stöd du behöver vid besöket eller bedövning mot smärtan, antingen i form av fillers med Lidokain eller som nervblockad (tandläkarbedövning) innan injiceringen. 

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT 

Innan fillersbehandlingen går patienten tillsammans med behandlande läkare igenom patientens önskemål, förväntade resultat, eventuella biverkningar (t.ex. blåmärken), man diskuterar realistiska förväntningar, samt vilka effekter som är möjliga att uppnå i det individuella fallet. Man får således en professionell konsultation och bedömning som kompletteras med de personliga önskemålen.

 

FILLERSBEHANDLING AV KINDBEN

NAB Laserklinik utför fillersinjektioner av leg. läkare med specialistkompetens.

Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. De biverkningar som finns med fillerbehandlingen är svullnad, rodnad, blåmärke eller ömhet. 

 

HÅLLBARHET

Fillers med hyaluronsyra fungerar på samma sätt som kroppens egen och försvinner successivt med tiden. Hållbarheten är mellan 6-12 månader.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR FILLERSBEHANDLING I NÄSA

- Undvika Magnecyl eller Ipren för att minska risken för blåmärken.

- Inte ha en pågående infektion, Herpesinfektion eller feber.

- Ej ha något sår eller irritation i injektionsområdet.

- Att vila och ta det lugnt efter behandlingen.

- Inte ta på, eller lägga någon makeup på området minst 6 h efter behandlingen.

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage