Läppförstoring

     FILLERS LÄPPFÖRSTORING

 

Vissa personer har naturligt tunna eller smala läppar. Vidare kan det vara storleksskillnader på över- och underläpp som man känner sig missnöjd med, eller att man bara vill skapa balans och harmoni i ansiktet. Många vill ha en fyllig mun med mycket plut, möjligheterna är många. Oavsett av vilken anledning kan man med läppfillers förstora, skulptera och korrigera läpparna. Läppfillers innehåller hyaluronsyra som liknar kroppens egen som minskar med åldern och precis som kroppens naturliga hyaluronsyra är fillers inte permanent utan effekten avtar succesivt.

 

Vi använder oss endast av marknadsledande, välbeprövade, CE-märkta fillers. De är alltså samtliga godkända och säkra. Om du känner dig osäker på vilken fillersprodukt som lämpar sig i ditt fall rekommenderar våra läkare om vilken som passar vid konsultationen. Vidare, om du är spruträdd eller smärtkänslig, kan du informera om detta redan vid bokningen. Då ser vi till att du får det stöd du behöver vid besöket eller bedövning mot smärtan, antingen i form av fillers med Lidokain eller som nervblockad (tandläkarbedövning) innan injiceringen. 

 

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Innan fillersbehandlingen går patienten tillsammans med behandlande läkare igenom patientens önskemål, förväntade resultat, eventuella biverkningar (t.ex. blåmärken), man diskuterar realistiska förväntningar, samt vilka effekter som är möjliga att uppnå i det individuella fallet. Man får således en professionell konsultation och bedömning som kompletteras med de personliga önskemålen.

 

NAB Laserklinik utför fillersinjektioner av leg. läkare med specialistkompetens och medlemskap i Estetiska Injektionsrådet. Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. De biverkningar som finns med fillerbehandlingen är svullnad, rodnad, blåmärke eller ömhet. 

 

HÅLLBARHET

Fillers med hyaluronsyra fungerar på samma sätt som kroppens egen och försvinner successivt med tiden. Hållbarheten är mellan 6-12 månader.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÄPPFÖRSTORING MED FILLERS

- Undvika Magnecyl eller Ipren för att minska risken för blåmärken.

- Inte ha en pågående infektion, Herpesinfektion eller feber.

- Ej ha något sår eller irritation i injektionsområdet.

- Att vila och ta det lugnt efter behandlingen.

- Inte ta på, eller lägga någon makeup på området minst 6 h efter behandlingen.

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage