Hakskulptering

      FILLERS HAKA

 

FILLERS FÖR SKULPTERING AV HAKA

Med hjälp av fillers kan man skulptera och markera valda delar av ansiktet, som t.ex. hakpartiet. Med fillersinjektioner kan man dels förstärka haklinjen eller hakans form och dels bygga volym, allt efter önskade resultat. Om man exempelvis upplever att man har en flyende haka, där hakan är för liten i förhållande till ansiktets proportioner, kan man korrigera detta genom att addera volym. På så sätt är det möjligt, för den som vill, att påverka hela ansiktsformen. Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. 

 

Vi använder oss endast av marknadsledande, välbeprövade, CE-märkta fillers. De är alltså samtliga godkända och säkra. Om du känner dig osäker på vilken fillersprodukt som lämpar sig i ditt fall rekommenderar våra läkare om vilken som passar vid konsultationen. Vidare, om du är spruträdd eller smärtkänslig, kan du informera om detta redan vid bokningen. Då ser vi till att du får det stöd du behöver vid besöket eller bedövning mot smärtan, antingen i form av lokal bedövning eller som nervblockad (tandläkarbedövning) innan behandlingen. 

 

VAD KAN VI UPPNÅ/FÖRVÄNTAT RESULTAT 

Innan fillersbehandlingen går patienten tillsammans med behandlande läkare igenom patientens önskemål, förväntade resultat, eventuella biverkningar (t.ex. blåmärken), man diskuterar realistiska förväntningar, samt vilka effekter som är möjliga att uppnå i det individuella fallet. Man får således en professionell konsultation och bedömning som kompletteras med de personliga önskemålen.

 

NAB Laserklinik utför fillersinjektioner av leg. läkare med specialistkompetens.

Fillern injiceras med en fin nål eller kanyl under huden. Man får direkt en effekt men det slutliga resultatet ser man helt efter ungefär en vecka. De biverkningar som finns med fillerbehandlingen är svullnad, rodnad, blåmärke eller ömhet. 

 

HÅLLBARHET

Fillers med hyaluronsyra fungerar på samma sätt som kroppens egen och försvinner successivt med tiden. Hållbarheten är mellan 6-12 månader.

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR FILLERSBEHANDLIng

- Undvika Magnecyl eller Ipren för att minska risken för blåmärken.

- Inte ha en pågående infektion, herpesinfektion eller feber.

- Ej ha något sår eller irritation i injektionsområdet.

- Att vila och ta det lugnt efter behandlingen.

- Inte ta på, eller lägga någon makeup på området minst 6 h efter behandlingen.

 

 

 

 

 

08 - 612 95 22.

Product1
Product2
Product1
Product2

 

Reportage