Fillers för intimkorrigering

     Desirial - Fillers för intimkorrigering

 

 

DESIRIAL ® ® är den första antioxidantiska hyaluronsyran – en verklig innovation för kvinnors intima hälsa, speciellt framtagen för att bevara kvinnors genitala välmående och utvecklat för behandling av genitala besvär, såsom vaginal atrofi bl.a.

 

DESIRIAL I MEDICINSKT SYFTE

Förlust av normal elasticitet tillhör den naturliga processen när vi åldras. När detta kombineras med fallande nivåer av östrogen hos kvinnor kan detta leda till torrhet i slidan, ömhet under sexuell aktivitet och förlust av volym med en förändring av utseendet av de intima delarna.

Enligt Laboratoires Vivacy drabbas så många som 80 % av kvinnorna i klimakteriet av vaginal torrhet och cirka 50 % av kvinnorna som avslutat klimakteriet fortsätter att uppleva vaginal torrhet även efter.

Desirial används för att återfukta slemhinnan i vulva och vagina, samt för att återställa elasticitet och känslighet i underlivet.  

 

TYPISKA TILLSTÅND SOM KAN BEHANDLAS MED DESIRIAL PÅ MEDICINSKA INDIKATIONER INKLUDERAR

- Dyspareuni (konsekvent genital smärta som uppstår före, under eller efter samlag).

- Vulvodynia (obehag i vulva, vanligtvis en brännande känsla, irritation, klåda), vanligast förekommande hos pre-menopausala patienter.

 

DESIRIAL I ESTETISKT SYFTE

Desirial kan användas för att lägga till volym till blygdläpparna i syfte att föryngra antingen labia majora (de yttre blygdläpparna) och/eller dölja de inre blygdläpparna för mer symmetriskt utseende. Desirial fillers kan också placeras inne i slidan för att förbättra fuktigheten i vävnaden och samtidigt skapa en trängre vaginalvägg.

 

FÖR VEM PASSAR DESIRIAL FILLERS?

- Desirial kan användas av kvinnor som inte är nöjda rent estetiskt med sina underliv.

- Desirial passar de vars självförtroende påverkas av vaginans utseende.

- Desirial hjälper kvinnor att komma i form snabbare efter en förlossning.

- Desirial lämpar sig för kvinnor som på grund av fysiska besvär inte är tillfreds med sitt sexliv.

- Desirial är utmärkt för peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som lider av uttorkning av vulva, med eller utan irritation.

 

KONTRAINDIKATIONER MED DESIRIAL FILLERS

Det finns inga specifika kontraindikationer för behandling med Desirial fillers. I allmänhet är de flesta kvinnor lämpliga för behandling med Desirial och Desirial Plus.

 

EFFEKTDURATION AV DESIRIAL FILLERS

Behandlingen varar i minst sex månader, men vanligtvis i ungefär ett till två år. Resultaten är omedelbart kännbara. 

 

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

De biverkningar som finns rapporterade är: övergående erytem (rodnad), svullnad, smärta, klåda, missfärgning eller ömhet vid behandlingsstället. Avhållsamhet från samlag under ca en vecka efter behandlingen, på grund av eventuell infektionsrisk.

 

DESIRIAL ® ® finns i TVÅ FORMULERINGAR noggrant utformade för att behandla olika typer av behov:

 

DESIRIAL ® ® 

Fillers för intim hälsa kan användas av peri-menopausala kvinnor eller kvinnor i fertil ålder och som lider av uttorkning i vulva med eller utan irritationer. Desirial fillers bidrar till återfuktning och biostimulation av hud och slemhinnor som leder till att öka kollagensyntesen genom stimulering av fibroblaster.

 

desirial

DESIRIAL ® ® PLUS

Denna intimfillers används för peri-menopausala, postmenopausala kvinnor och kvinnor i fertil ålder med ett anlag för eller uppenbara tecken på måttlig till svår hypotrofi eller förtvining av vulva blygdläpparn. Desirial fillers Plus möjliggör en omformning av de yttre blygdläpparna i vulva i händelse av måttlig till svår hypotrofi.

 

desirial plus

 

08 - 612 95 22.

Product2
Product1
Product2
Product1

 

Reportage